Gå till innehåll
Slide 2
Slide 2
Slide 2

Välkomna till DeZign Hus i Skåne AB – ett val i särklassVi arbetar med både större och mindre entreprenader samt arbeten för privatkonsumenten.Vill du anlita DeZign Hus i Skåne AB och utnyttja ditt ROT-avdrag?

 

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 30 % på belopp upp till max

50 000 kronor om året när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad

av bostaden. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart har DeZign Hus

en F-skattsedel vilket krävs för att utföra ROT-avdrag.

 

För hantverkare gäller att hantverkaren som utförare av arbetet får 30 % av arbetskostnaden

utbetalad av Skatteverket. Alltså ska beställaren betala 70 % av arbetskostnaden.

 

För att administration/avdrag/betalning gällande ROT-avdrag ska bli korrekt för båda parter:

 

En överenskommelse mellan beställare/kund och DeZign Hus i Skåne AB skall göras före ett

påbörjat arbete om arbetet som ska utföras är ett villaarbete.

 

Beställaren/kunden skall vid beställning av villaarbete lämna uppgifter om personnummer,

fastighetsbeteckning samt uppvisa aktuellt intyg från Skatteupplysningen innehållande totalt

medgiven skattereduktion. (Ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567. Tryck 1 -

Skattefrågor som avser privatperson. Begär intyg/utdrag gällande totalt medgiven

skattereduktion.)

 

Det är beställarens/kundens ansvar att veta om hon/han är Rotavdragsberättigad eller inte.

 

Beställaren skall betala (material + arbetskostnad - rotavdrag) inom 10 dagar efter utfört arbete.

 

Är beställaren/kunden inte Rotavdragsberättigad enligt Skattemyndigheten och DeZign Hus i

Skåne AB inte erhåller ersättning motsvarande beställarens Rotavdragsdel från

Skattemyndigheten är beställaren skyldig att inom 14 dagar betala resterande del av betalningen

vid anmodan.Nya regler för ROT arbete efter den 1 januari 2016

Klicka här för information om Husarbete (hushålls- och ROT-arbeten) från SkattemyndighetenLadda ner

Anbudsformulär 09 - Konsument

Ladda ner

             Rotklausul enligtBygguide - Kundmöte, Skisspresentation, Avtalshandlingar Bygglov och tilläggsköp...

Ordlista - Saknar du något ord? Tipsa oss gärna. A -Arbetsmiljöplan, B -Boendekostnad, Bolåneguiden...

Varför välja DeZign Hus? - Nybyggnation av stenhus, Sunda naturmaterial och...