Gå till innehåll

Bygguide

Kundmöte

- Genomgång av behov av villa, garage, trädgård

- Önskemål om exteriör, interiör och DeZignval

- Tomtens planbestämmelser i kommunen

- Kundens kostnadsram för helhetenArkitektens förslag/ritning

- Genomgång av arkitektens skiss

- Kontroll av planbestämmelser

- Val av energikälla

- Granskning av cirkapris för helheten

- Eventuella revideringar efter kundens önskemålAvtalshandlingar

- Genomgång av slutlig ritning

- Överlämnande av offert

- Genomgång av kontraktshandlingar

- Avtal tecknasBygglov och tilläggsköp

- Beställning av nybyggnadskarta

- Upprättande av bygglovshandlingar

- Genomgång av kunds tillvalsköp

- Upprättande av tillvalshandlingarBeviljat bygglov

- Arbets- och konstruktionsritningar upprättas

- Ansökan om Byggfels- och färdigställandeförsäkring

- Beställning av byggmaterial

- Samrådsmöte med kommunByggstart och täckt hus

- Byggmöte: genomgång med kunden

- Plattan gjuts: inkl. El, VVS, öppen spis och centraldamsug

- Husskalet muras upp i lättbetong

- Takstolar, råspont, tegel, takfönster, stuprännor och rör

- Skorsten

- Fönster och dörrar monterasInvändiga byggarbeten

- VVS-arbeten

- Elarbeten

- Inredningsarbeten: Innertak, parkett, färg, tapet, kakel och klinkersUtvändiga byggarbeten

- Utvändiga ytskiktsarbeten: puts, tegel, färg

- Garage, mur, trädeck, trädgård och plattsättningSlutbesiktning och ett färdigt hus

- Slutbesiktning och överlämnande av handlingar av ett DeZign Hus